Home

Links en gerelateerde informatie

Er zijn diverse instanties waar u en wij mee te maken kunnen hebben of die gerelateerde informatie en hulp bieden. Op deze pagina hebben we een aantal links voor u verzameld.

Leerplicht
Informatie over leerplicht voor inwoners Schiedam, inwoners Vlaardingen en inwoners Maassluis.
Klik hier voor algemene informatie over de Leerplichtwet.
Verzuimmeldingen kunt u doen via het digitale verzuimloket op de website van DUO: verzuimmelding.

Jeugdzorg
Per 1 januari 2015 valt jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van uw eigen gemeente. Lees er meer over op deze sites: Schiedam, Vlaardingen of Maassluis.
Jeugdzorg Nederland
verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Opvoeden en Opgroeien

Hier volgt binnenkort informatie over het wijkteam.

 

Gezondheid
Riagg Rijnmond is Parnassia Groep geworden en biedt ambulante gezondheidszorg aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en/of psychiatrische problemen in de regio’s Rotterdam Rijnmond en Waterweg Noord.
Het ADHD Behandelcentrum is van naam veranderd en heet nu Focuz. De organisatie slaat een brug tussen de patiënt en de gespecialiseerde hulpverleners om de patiënt heen.
MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Onderwijs
Informatie over de wet Passend Onderwijs vindt u op de website  Passend Onderwijs.