Voor jongeren in het voortgezet onderwijs

Steunpunt Onderwijs ondersteunt scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Steunpunt Onderwijs indiceert leerlingen om ervoor te zorgen dat de leerling op de juiste plek zit en passend onderwijs ontvangt met de juiste ondersteuning. Ook begeleidt Steunpunt Onderwijs jongeren indien nodig naar het mbo.