Overzicht

Doorstroomtafel

Op de doorstroomtafel vindt dossieroverleg plaats over jongeren, die een overstap gaan maken naar een MBO of naar werk of dagbesteding. De overstappen zijn vaak risicovol en tijdens de doorstroomtafel wordt besproken of een jongere extra begeleiding nodig heeft om deze overstap te maken.

Op de volgende scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord worden doorstroomtafels georganiseerd:

  • Ericaschool (VSO cluster 3)
  • Ilex College (VSO cluster 4)
  • ProNovacollege (praktijkschool)
  • De Internationale Vos (ISK)
  • VMBO scholen met bbl en/of een leerwerktraject.

Aan de doorstroomtafel kunnen medewerkers van de volgende organisaties deelnemen:

  • Startpunt Go, het jongerenloket van Stroomopwaarts MVS (Werk en Inkomen);
  • Steunpunt Onderwijs;
  • School, indien betrokken ook de onderwijsondersteuningsspecialist van de school;
  • Eventueel hulpverlening.

De beste route wordt in overleg bepaald en de verantwoordelijke partij begeleidt de jongere (na toestemming van ouders/ verzorgers en leerling) verder. De doorstroomtafels zullen van november tot februari van het laatste schooljaar van de jongere plaatsvinden op de bovengenoemde scholen. In april, mei komt de doorstroomtafel nog een keer bij elkaar, streven is dat de jongere dan is aangemeld voor een opleiding of wordt begeleid richting werk of dagbesteding.

Jongeren, die meer begeleiding nodig hebben bij de overstap naar onderwijs worden begeleid door de overstapcoach van Steunpunt Jongeren.

Jongeren die meer begeleiding nodig hebben bij de overstap naar de arbeidsmarkt zullen worden begeleid door een medewerker van Startpunt Go, het jongerenloket van Stroomopwaarts MVS.

Daar vindt een informatief gesprek plaats: wat wil en kan de jongere, wat zijn de mogelijkheden, en indien wenselijk wordt het Open Werk Leer Centrum ingezet.

In het Open Leer Werk Centrum worden de jongeren begeleid bij het maken van een CV en met solliciteren. Ook worden zij geholpen met digitaal solliciteren en alle vacatures die bij Stroomopwaarts bekend zijn, zijn daar beschikbaar.

Als de jongere is geregistreerd in het doelgroepenregister Banenafspraak dan kan hij door de accountmanager van Stroomopwaarts MVS worden gematcht en geplaatst op een garantiebaan.

Stroomopwaarts kan deze begeleiding, matching en plaatsing al aan de jongeren bieden in de laatste periode op school, als de leerling 18 jaar is. Zo wordt er een sluitende aanpak gerealiseerd.