Terug

Schoolondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel staat hoe een school vorm geeft aan de basisondersteuning. Op deze pagina vindt u de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in onze regio.