Overzicht

Overstapcoach

Voor sommige jongeren in het voortgezet onderwijs (vo) is de overstap naar het mbo lastig en risicovol. Deze jongeren kunnen begeleid worden bij deze overstap door een overstapcoach van het Steunpunt Jongeren.

Decanen van het vo kunnen jongeren waarbij zij grote risico’s zien bij de overstap van vo naar mbo bespreken en aanmelden Gedacht kan worden aan jongeren:

 • met extra ondersteuning in het vo,
 • potentiële vsv-ers uit havo en vwo,
 • leerlingen die geen vervolgkeuze weten te maken.

De jongere wordt na overleg met Steunpunt Jongeren schriftelijk aangemeld met toestemming van ouder(s)/ verzorger(s) en de jongere. Na een gesprek met ouder(s)/ verzorger(s), de jongere en de mentor of decaan en Steunpunt Jongeren wordt bepaald welke begeleiding noodzakelijk is.

De begeleiding kan o.a. bestaan uit:

 • een (aantal) gesprek(ken),
 • beroepskeuzetest,
 • verdere begeleiding door een overstapcoach.

De overstapcoach van Steunpunt Jongeren begeleidt in samenwerking met de mentor de jongere bij de overstap naar het mbo (d.m.v. gesprekken, eventueel beroepskeuzetesten, warme overdracht naar het mbo e.d.).

In januari is de jongere aangemeld bij het mbo.

De overstapcoach heeft de volgende taken:

 • De overstapcoach biedt persoonlijke ondersteuning voor tijdige aanmelding.
 • Ziet toe dat alle ‘zakelijke’ aspecten zoals daadwerkelijke aanmelding, verschijnen op het intake gesprek en de formaliteiten die nodig zijn voor een inschrijving op het mbo goed verlopen.
 • De overstapcoach draagt zorg voor een warme overdracht naar vervolgonderwijs.
 • De overstapcoach onderhoudt contact met ouders/verzorgers,
 • De overstapcoach begeleidt overstappers bij aanschaf boeken en leermiddelen.
 • De overstapcoach bespreekt met de leerling hoe werkt het mbo en houdt vinger aan de pols van start schooljaar tot aan de herfstvakantie van dit zelfde jaar.

Begeleiding op het mbo

De jongere wordt in de eerste periode op het mbo (tot de herfstvakantie) gevolgd door de overstapcoach. Het verzuim wordt in de gaten gehouden en maandelijks is er contact met de jongere en zijn mentor. Als de jongere de overstap goed heeft gemaakt, wordt de begeleiding in oktober beëindigd.