Overzicht

Steunpunt Jongeren

Steunpunt Jongeren is een onderdeel van de Stichting Zorg voor Onderwijs. Steunpunt Jongeren voert activiteiten uit in opdracht van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze activiteiten zijn gericht op jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben.

Steunpunt Jongeren voert verschillende activiteiten uit:

  • Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is het verlengde van de leerplicht. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zonder startkwalificatie moeten naar school. Jongeren die niet naar school gaan, worden gemeld bij het Steunpunt Jongeren. De kwalificatieplichtmedewerker van het Steunpunt Jongeren roept de jongere op. Samen bespreken zij waarom de jongere niet naar school gaat. Zij maken afspraken om weer naar school te gaan.

  • RMC Regionale Meld- en Coƶrdinatiefunctie

Het RMC heeft als doel:
– het in beeld krijgen van alle voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis;
– het voorkomen van voortijdige schooluitval in samenwerking met scholen en instanties;
– het oppakken van door scholen gemeld verzuim van leerlingen;
– het begeleiden van voortijdige schoolverlaters naar een passende opleiding, zodat ze een startkwalificatie behalen.

  • Decanenadviesteam (DAT)

Het Steunpunt Jongeren organiseert iedere zes weken een overleg met alle decanen van voortgezet onderwijs en mbo in de regio. Het Decanen Advies Team (DAT) ondersteunt en informeert decanen in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Decanen uit de regio worden door de trajectbegeleiders van het Steunpunt Jongeren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het mbo. Ook organiseert het DAT de jaarlijkse Opleidingenmarkt in de Nieuwe Waterweg Noord. De decaan kan ondersteuning krijgen bij de studiekeuzebegeleiding van risicoleerlingen.

  • Intake Plusvoorziening New LIFE

Steunpunt Jongeren voert in opdracht van Lentiz New LIFE de screening en eerste intake uit. De plusvoorziening New LIFE is een afdeling speciaal voor jongeren die door uiteenlopende problemen (nog) geen startkwalificatie hebben gehaald.